Hasani Kursus Kahwin

 

Hubungi : 04 - 423 8811

Jadual Kursus Pra Perkahwinan Hasani

HARI SABTU

MASA AKTIVITI
08.00 - 08.45 Pendaftaran
08.45 - 09.00 Taklimat
09.00 - 10.00 Perkahwinan
10.00 - 11.00 Prosedur
11.00 - 11.15 Rehat Pagi
11.15 - 12.15 Aqidah
12.15 - 01.15 Hubungan dalam Keluarga
01.15 - 02.15 Rehat Tengahari / Solat
02.15 - 03.15 Ibadah
03.15 - 04.15 Peng. Sumber Keluarga
04.15 - 05.45 Pengurusan Kesihatan

HARI AHAD

MASA AKTIVITI
08.45 - 09.00 Pendaftaran Hari Kedua
09.00 - 10.00 Talak, Fasakh dan Pro. Penceraian
10.00 - 11.00 Kaunseling
11.00 - 11.15 Rehat Pagi
11.15 - 01.15 Masalah, Tekanan dan Konflik
01.15 - 02.15 Rehat Tengahari / Solat
02.15 - 03.15 Peng. Sumber Keluarga
03.15 - 04.15 Akhlak Islamiah
04.15 - 05.45 Latihan Dalam Kumpulan (LDK)